Projektové studie / Projektové práce

V této oblasti pro vás rádi navrhneme a zajistíme jak Projektové studie, spoluúčast při zajištění financování, tak i Projektové práce pro nové projekty hotelů a gastronomických provozů, jejich rozšíření či revizi konceptu stávajících projektů spojenou s investiční činností. Projektové studie slouží především k vyhodnocení či posouzení projektu, ať interně nebo pro účely prezentace projektu navenek Projektové práce zahrnují veškeré přípravné kroky v předrealizační fázi projektu ústící do tzv. Pre-openingového období (zpravidla období 6 měsíců až 1 rok před uvedením projektu do provozu)

Zajišťované projektové studie:

  • Předběžné vyhodnocení - evaluace podnikatelského záměru
  • Studie příležitostí (Opporunity & Viability Study)
  • Podnikatelský záměr (Business Plan)
  • Informační memorandum/Investiční memorandum (Information Memorandum/Investment Memorandum)
  • Předběžná a celková studie proveditelnosti (Pre-Feasibility & Feasibility study)

Zajišťované projektové práce:

  • Vyhodnocení alternativ financování
  • Vyhodnocení alternativ provozování
  • Oslovení okruhu možných provozovatelů/nájemců
  • Organizace výběrového řízení na provozovatele/nájemce
  • Přípravné kroky v předrealizační fázi

Aktuality:

31.10.2017 - Právě připravujeme nové příspěvky do sekce Aktualit.  » více »