Komplexní pre-openingové poradenství

Zahrnuje komplexní předprovozní přípravu spuštění provozu hotelu v oblastech vybavení provozů a interiéry, vytipování okruhu možných dodavatelů nezbytného zařízení a vybavení, provedení výběrových řízení na tyto dodávky, obstarání všech licencí a povolení, vyžadovaných legislativou k provozu hotelu/gastronomického zařízení/kongresových, konferenčních a seminárních prostor a dále vytvoření komplexního Pre-opening Check-list - souhrnu činností a aktivit, které je před otevřením potřeba realizovat. ADD Hospitality Consulting se specializuje i na další specifické oblasti, které mají přesah do období provozování hotelu:
  • Vytvoření Sales-marketingové koncepce, propagační materiály, P.R, webová prezentace, akvizice v oblati e-commerce
  • Akvizice subjektů pro spolupráci v oblasti cestovního ruchu i na firemním trhu
  • Celková podpora prodeje
  • Cenová politika a cenotvorba
  • Produkt a produktové portfolio včetně tzv. packagingu - balíčky služeb
  • Návrh ceníků a produktových listů
  • Vytvoření smluvních předloh pro jednotlivé typy spolupracujících subjektů (F.I.T. + Groups, Corporate contract, provizní smlouvy atp.)
  • Vytvoření rezervačních smluv
  • Implementace odpovídajícího hotelového systému (PMS) včetně jejich prvotní konfigurace
  • Controlling a reporting - nastavení

Aktuality:

31.10.2017 - Právě připravujeme nové příspěvky do sekce Aktualit.  » více »