Provozní poradenství a řízení


Poradenství v období po otevření

Orientuje se především (nikoliv ale pouze) na úspěšné zvládnutí náběhu a etablování běžného provozu v období těsně po otevření nového provozu. V této fázi se zpravidla na činnostech intenzivně podílejí externí konzultanti ADD Hospitality Consulting podle jednotlivých organizačních složek, středisek, odbytů a provozů tj. například renomovaní specialisté v oblastech jako jsou Front office - recepce, Sales & Marketing, F&B + Banquet (Food & Beverage = GASTRO-provozy), M&E (Meetings & Events) specialista, SPA specialista popřípadě také Housekeeping a Engineering (technická, organizační a funkční správa objektu, úklid a údržba) a specialista pro oblast lidských zdrojů. Cílem tohoto překlenovacího období je především doobsadit volné pozice v hierarchii jednotlivých provozů vhodnými kandidáty, tyto zaškolit, konsolidovat společně s nimi pracovní metody a postupy a připravit je na samostatné fungování. Případně po dohodě s investorem nebo provozovatelem zajistit další činnosti, které nemusí být pokryty kmenovými zaměstnanci, formou outsourcingu.

Poradenství pro stávající, etablované provozy

Představuje specifickou oblast činnosti ADD Hospitality Consulting, které se soustředí na optimalizační opatření, reorganizace resp. také krizový management pro subjekty, které nevykazují optimální provozní parametry a obchodní výsledek (Operation Profit). Může se také jednat o potřebu změny současného provozovatele, o úspory provozních nákladů, revizi celkového finančního plánu v položkách výnosů a nákladů apod. Tato činnost je vykonávána zpravidla po sjednané období, během něhož jsou rozpracována a završena dohodnutá systémová opatření, vedoucí k zlepšení parametrů/provozních výsledků/koncepce nebo služeb toho kterého zařízení.

Řízení

ADD Hospitality Consulting je rovněž partnerem pro řízení hotelů- buďto přímo pod vlastní hlavičkou nebo zprostředkovaně, formou dohledání vhodného partnera pro tzv. Management contract (alternativně také nájemní vztah, franšízu apod.). Tuto činnost poskytujeme včetně veškerého doprovodného rámcového a právního servisu. V oblasti právního servisu je nám partnerem renomovaná pražská advokátní kancelář Gürlich & Co.

Aktuality:

31.10.2017 - Právě připravujeme nové příspěvky do sekce Aktualit.  » více »