Definice provozních dispozic a konceptu, supervize projektu

Definice provozů, odbytů, kategorizace, kapacit, rozsahu, standardů, dispozic a provozního konceptu

Společně s dalšími stranami zajišťujícími projektovou přípravu a s ohledem na pozici budoucího produktu na trhu a jeho další specifické parametry spoludefinujeme jednotlivé provozy a odbyty. Určíme optimalizovaný provozní koncept jednotlivých provozů vzhledem k potřebám cílových skupin a vzhledem provozním možnostem posuzovaného projektu. Interakce s Investorem resp. budoucím nájemcem/provozovatelem (vytipovaným nebo vzešlým z následného výběrového řízení) ze zvoleného okruhu relevantních hotelových operátorů/řetězců je zde podstatným hlediskem pro další směřování projektové činnosti. Spolupráce probíhá především s ohledem na stanovení minimálních a maximálních kapacit provozů, standardů, kategorizaci, přizpůsobení provozů požadavkům nájemce, stanovení minimálních ploch pro zázemí, základní podmínky pro návaznost všech provozů uvnitř projektu. Zejména jde o stanovení poměru mezi pokoji a plochami pro kongresy a jinými zvažovanými funkcemi. případné konzultace s projektantem výrobních provozů (GASTRO) pro ověření základních parametrů a návaznosti na gastro-provoz a banketový provoz, výrobní prostory s ohledem na potřeby kongresových akcí.

Optimalizace stavebních a architektonických řešení z pohledu provozu

Na této části bude nutná úzká spolupráce všech zainteresovaných stran, budeme vycházet z půdorysných plánů objektu s umístěním plánovaných funkcí a provozů.

Aktuality:

31.10.2017 - Právě připravujeme nové příspěvky do sekce Aktualit.  » více »