Hotel manual

Tvorba systémové dokumentace pro hotelový provoz - hotelový manuál je vytvářen unikátně pro potřeby a na míru toho kterého hotelu, skupiny nebo řetězce. Zpracovávání této agendy představuje jedno z těžišť činností ADD Hospitality consulting. Vzhledem k rozsahu okruhů a variant zpracování organizujeme v případě zájmu o tento typ spolupráce krátkou prezentaci s výjezdem ke klientovi spojenou s interakcí, během níž zjišťujeme konkrétní potřeby a představu zadavatele a na jejich základě vytváříme specifickou nabídku spolupráce. Obvykle pokrývá hotrlový manuál tyto základní oblasti:
 • Logis
 • F&B
 • MICE
 • Sales & Marketing
 • Front office
 • Room division & Housekeeping
 • Operations
 • Hotel Hardware
 • Hotel Software
 • Product Brands
 • Controlling
 • System management
 • Feedback & Feedforwarding
 • Human resources (Job descriptions, Organizational Chart)
Manuál bývá zpravidla zpracováván pro subjekty s mezinárodním řízením, v Aj. Variantně může být samozřejmě zpracován v dalších jazycích (Čj, Nj)

Aktuality:

31.10.2017 - Právě připravujeme nové příspěvky do sekce Aktualit.  » více »