Standards & Service Check - specializovaný audit restauračních a hotelových provozů

Od roku 2005 poskytuje naše společnost specializovaný audit restauračních a hotelových provozů - tzv. Standards & Service Check, spočívající v systémovém prověření standardů a kvality poskytované péče a služeb v souladu s oficiální certifikací daného zařízení, vnitřními normami té které firmy a všeobecnými zásadami kvality. Na místě posuzujeme provozy také optikou a hledisky, která vycházejí z hodnotících kritérií, zpracovaných interně specialisty ADD Hospitality Consulting. Veškeré tyto aktivity jsou prováděny spolupracovníky ADD Hospitality ve zcela důvěrném režimu, tj. spolupracovníci vystupují z pozice tzv. Mystery Guests a jednají jako běžní hosté. Prověrka provozů je zakončena podrobným vyhodnocením - reportem, který slouží výhradně interně pro potřeby managementu společnosti a obsahuje doporučení ke zlepšením a optimalizaci procesů v provozech, kde audit probíhal. Jsme hrdí na to, že k našim klientům patří významné hotelové řetězce i nezávislé hotely, z nichž některé realizovaly tento typ spolupráce opakovaně, za účelem zjištění efektu následně přijatých opatření. Ze zhodnocení těchto opakovaných prověrek jednoznačně vyplývá vysoká efektivita tohoto typu auditu pro participující společnosti.

Aktuality:

31.10.2017 - Právě připravujeme nové příspěvky do sekce Aktualit.  » více »